ΚΡΑΣΙΑ

                                                                        €   

Λευκό ξηρό (ποτήρι)   

2,90

Άβδηρος Βουρβουκέλη Λευκός (τοπικός Ξάνθης – βιολογικής καλλιέργειας) 750ml   

18,00

Βίβλια Χώρα Λευκό 750ml   

23,00

Trebiano (Puglia- Danti) – Ιταλίας 750ml   

10,00

Ατομικό Ερυθρό ξηρό (ποτήρι)      

3,40

Άβδηρος Βουρβουκέλη Ερυθρός (τοπικός Ξάνθης – βιολογικής καλλιέργειας) 750ml   

20,00

Βίβλια Χώρα Ερυθρό 750ml   

26,00

SanGiovese (Puglia- Danti) – Ιταλίας 750ml   

10,00

Λαλίκος Ροζέ 750ml   

17,00